Chào mừng quý vị đến với Trường tiểu học Nguyễn Trãi huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

   Địa chỉ:  Bình Phục - Thăng Bình - Quảng Nam

Email:  thnguyentraibp@gmail.com

Điện thoại: 02353874041

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 

4. Phương châm giáo dục: 

5. Phương thức hoạt động của trường: 

Ban giám hiệu Trường